Często zadawane pytania, FAQ

Jak bezpieczne są systemy Ventoxx dla konsumentów?

Produkty Ventoxx są w pełni zgodne z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi i zostały sklasyfikowane jako produkty o najniższym możliwym poziomie zagrożenia. Materiały, z których wykonane są rekuperatory są całkowicie przyjazne dla środowiska. Zasada działania produktu jest taka, że nie pociąga za sobą silnych pól elektromagnetycznych ani wibracji. Pod względem zagrożeń dla zdrowia związanych z ruchem mas powietrza, urządzenia te są również całkowicie nieszkodliwe.